QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Quy Trình Thực Hiện Thiết Kế Đơn Giản Và Nhanh Chóng

01

NHẬN YÊU CẦU VÀ TƯ VẤN

Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, tiến hành khảo sát nghiên cứu về dự án, tư vấn định hướng kiến trúc thống nhất quy trình làm việc, báo giá thiết kế.

02

THIẾT KẾ MẶT BẰNG PHỐI CẢNH

Thiết kế các mặt bằng tầng thống nhất giữa các bên và dựng các phối cảnh cho dự án với 2-3 góc nhìn phụ để khách hàng có phướng án lựa chọn phù hợp.

03

THIẾT KẾ HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO

Triển khai thiết kế chi tiết gồm các phần kiến trúc – kết cấu – điện nước, bản vẽ phối cảnh nội thất và ngoại thất. Hoàn thiện và bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế phần kiến trúc.
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Các dự án thiết kế kiến trúc được thực hiện bởi đội ngũ của N+ Achitects